Kultaa ja sen kimallusta pidetään vaurauden symbolina, minkä vuoksi ei olekaan ihme, että moni haaveilee omistavansa kultaharkkoja ja -koruja. Monissa maissa kulta on aivan erityisen merkittävässä asemassa vaurauden osoittajana. Esimerkiksi arabimaissa kulta on tärkeässä osassa sovittaessa avioliitosta, sekä hääjuhlassa vaurauden osoituksena.

Nykymaailmassa on tärkeää näyttää vauraalta

Nykymaailmassa vaurautta pidetään usein osoituksena menestyksestä. Tästä syystä ei olekaan ihme, että monet pyrkivät osoittamaan vaurauttaan käyttämällä kalliita koruja ja asusteita. Kultakoruja pidetään erityisen laadukkaina ja erityisen painavana osoituksena siitä, että niiden kantaja on vauras. Erityisesti arabimaissa naisilla onkin suuria määriä näyttäviä kultakoruja osoituksena perheen vauraudesta. Näyttävällä pukeutumisella pyritään brändäämään itsestä menestyjä ja tämän kautta saatetaan pyrkiä pääsemään elämässä eteenpäin.

Toisaalta läheskään kaikilla ei ole varaa hukuttaa itseään tai puolisoaan aitoihin kultakoruihin. Tästä syystä markkinoilta löytyykin toinen toistaan aidomman näköisiä tekokultakoruja, joita asiaan perehtymätön saattaa erehtyä luulemaan aidoksi kullaksi. “Ei kaikki, mikä kimaltaa, ole kultaa”, sanoo vanha sananlasku, eikä suinkaan ole väärässä.

Kultakuumeen nykyversio

Nykyisin kultakuumeiset eivät enää ryntää etsimään kultasuonia maailmanääristä, vaan keskittyvät hankkimaan itselleen kultaa muilla keinoin. Sijoittajat saattavat päätyä sijoittamaan kultaharkkoihin toivoen saavansa näin sijoituksilleen voittoa ja monet naiset pyrkivät kartuttamaan omia kultakoruvarastojaan merkkinä siitä, että heillä menee elämässä hyvin. Myös kultahistoriaa halutaan pitää yllä, mikä näkyy esimerkiksi Tankavaaran Kultakylässä, joka on erinomainen vierailukohde kaikille kultakuumeisille.

Esimerkiksi maan taloudellisen tilanteen ollessa epävarma moni suosii sijoittamista kultaan pyrkien näin turvaamaan henkilökohtaisen varallisuutensa. Dollaria kohtaan on tunnettu viime aikoina epäluottamusta, mikä on näkynyt kullan hinnan nousuna. Moni pitää kulla arvoa vakaana, kun sen arvoa tarkastellaan pitkäaikaisella tähtäimellä. Kultaan sijoitetaankin yleensä, jotta voitaisiin ylläpitää varallisuutta sekä ostovoimaa. Jos kultamarkkinoita tarkastellaan lyhytaikaisella tähtäimellä, huomataan, että ne ovat alttiita arvaamattomille ja voimakkaillekin hinnan muutoksille.

Kullan mahdista ja houkuttelevuudesta kertoo sekin, että kultaa pidetään ihmiskuntamme yleisimmin käytettynä rahana ja että se on toiminut tässä tehtävässä jo tuhansien vuosien ajan. Kullan kimallus on siis kiehtonut ihmisiä jo useiden sukupolvien aikana eikä loppua näy!